Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti kupca in izvajalca tečaja, ter urejajo poslovni odnos med obema.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) + zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Organizator tečajev je Kreativnica, Informacijske rešitve, Slavko Garantini s.p.
Matična številka: 6858724000
Davčna številka: 6162614
Sedež: Gabrsko 17, 1420 Trbovlje

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Izvajalec tečajev se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o organizatorju,
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti spletnih tečajev,
 • datume poteka tečajev,
 • način plačila in izvedbe spletnih tečajev.

STORITEV

Naročnikom zagotavljamo spletno izobraževanje v obliki izvajanja tečajev v živo preko spletne platforme in v obliki video posnetkov. Ves čas si bomo prizadevali, da naročnikom ponudimo najboljšo uporabniško izkušnjo. Ne odgovarjamo pa za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, ki so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva (prekinitev internetne povezave pri uporabniku, nedelovanje računalnika, izpad energije …).

Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih ponujamo naročnikom.

Pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarjamo za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij. Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi.

TEHNIČNI POGOJI

Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom, internetni dostop ustrezne hitrosti, ki znaša vsaj 4 mbps prenosa k uporabniku (download) in 1 mbps prenosa od uporabnika (upload) zvočnike, če uporablja osebni računalnik. Na računalniku mora biti nameščena posodobljena različica Chrome ali Firefox spletnega brskalnika.

KAKOVOST

Ker se storitve izobraževanj izvajajo v živo in se prilagajajo ter oblikujejo tudi s pomočjo uporabnikov ter interakcije v živo med predavateljem in uporabniki, se pri vsakem tečaju lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v izobraževalnem procesu, ki so lastni tistemu izobraževanju.

Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:

 • Skladnost vsebine glede na dano obljubo uporabnikom.
 • Ustrezna količina ter vsebinska primernost obdelane snovi.
 • Čist, jasen, urejen način podajanja snovi.
 • Izvedena storitev v obljubljenem roku, časovnem obsegu in na način kot je obljubljeno.
 • Videoposnetki že izvedenih izobraževanj, ki so primerne kakovosti in na voljo registriranim uporabnikom, ki so poravnali mesečno naročnino.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bomo po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti v čim krajšem času.

Prav tako nismo odgovorni za morebitne dodatne stroške, ki nastanejo s spremljanjem tečaja (prenos mobilnih podatkov ipd.).

REKLAMACIJE

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerih koli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na spletni strani kampc.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvajamo.

NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med kamplc.si in kupcem je v spletni platformi kamplc.si sklenjena v trenutku, ko kamplc.si članu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: »potrditev vaše registracije«). Od tega trenutka so vsi pogoji določeni in veljajo tako za kamplc.si kot za kupca.  Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki je mogoče, izjema je elektronski naslov.

Kupoprodajna pogodba (prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku kamplc.si.

Pogodba se sklepa za čas enega šolskega leta.

Prekinitev naročnine je možna kadarkoli, pri čemer mora kupec ob prekinitvi plačati vse odprte postavke (obroke).

CENA

Cena posameznega tečaja je objavljena na spletni strani. Vse cene vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV) in veljajo v trenutku oddaje naročila.

NAČINI PLAČILA

Naročnik prejme račun na elektronski naslov v začetku meseca za pretekli mesec. Plačilo je možno na dva načina:

 • Nakazilo na tekoči račun Kreativnica, Informacijske rešitve, Slavko Garantini s.p.
 • Preko sistema PayPal.

PLATFORMA

Spletno izobraževanje poteka v obliki tečajev preko spleta v živo in v obliki video posnetkov, ki so rezultat posnetih izobraževanj v živo. Dostopni so posnetki za zadnji mesec.

Izobraževanja potekajo preko spletne platforme GoToWebinar, ki omogoča prenos slike ekrana, kar lahko vključuje prosojnice, demonstracijo delovanja programske opreme, predvajanje videa, fotografij itd., prenos glasu in video slike predavatelja. Spletna platforma omogoča tudi deljenje gradiv v obliki datotek in spletnega klepeta.

UPRAVLJANJE S PODATKI

Izvajalec tečaja sme pridobivati, hraniti, uporabljati, prilagajati, spreminjati, blokirati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih v okviru sodelovanja posredujejo uporabniki in jih dobi ali ustvari sam ter so v skladu z veljavnimi predpisi in potrebami potrebni:

 • za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prenehanje razmerja z uporabnikom,
 • za izvajanje oziroma, izpolnjevanje obveznosti izvajalca do uporabnika,
 • za zaračunavanje storitev,
 • reševanje reklamacij, tehničnih težav ali odkrivanje zlorab,
 • za izvajanje internih analiz in obdelav,
 • izvajanja ostalih komunikacijskih storitev.

Izvajalec pridobiva, hrani, uporablja, prilagaja, spreminja, blokira ali kako drugače obdeluje osebne podatke skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kamplc.si zbira podatke o uporabnikih:

 • podatke o preverjanju istovetnosti – ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, e-pošta.

Kamplc.si ima pravico obdelovati podatke o uporabniku v celotnem obdobju, v katerem so ti potrebni za izvedbo storitev, razen v primerih podatkov, pri katerih je v skladu z Veljavnimi predpisi izrecno določeno drugače.

Kamplc.si sme, ne glede na prvotni namen zbiranja, osebne podatke obdelovati za zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene, pri čemer se uporabnik strinja, da je dal svoje soglasje, da se podatki za tovrstne namene lahko obdelujejo oziroma posredujejo brez anonimiziranja v skladu z Veljavnimi predpisi.

VAROVANJE PODATKOV

Kamplc.si osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika.

Kamplc.si bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Organizacija, ki je naročnik MojeZnanje.si storitev, zagotavlja vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih MojeZnanje.si potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.

Kamplc.si z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov.